Uppsalahem ägs av Uppsala Stadshus AB och vår ägare Uppsala kommun har både långsiktiga och kortsiktiga ekonomiska krav på oss.

För de kommande åren kompletteras den tydliga ekonomiska styrningen med tydliga strategier inom kundnöjdhet och hållbarhet.

Här kan du ta del av våra senaste delårsrapporter och årsredovisningar. Vill du ta del av äldre redovisningar och rapporter? Hör av dig till info@uppsalahem.se.

Våra årsredovisningar och delårsrapporter

2017 2016 2015
 

Årsredovisning - 2017

Delårsrapport - 2017

Årsredovisning - 2016

Delårsrapport - 2016 

Årsredovisning - 2015

Delårsrapport - 2015

2014 2013 2012

Årsredovisning - 2014 

Delårsrapport - 2014

Årsredovisning - 2013

Delårsrapport - 2013

Årsredovisning - 2012

Delårsrapport - 2012