Uppsalahem ägs av Uppsala Stadshus AB och vår ägare Uppsala kommun har både långsiktiga och kortsiktiga ekonomiska krav på oss.

För de kommande åren kompletteras den ekonomiska styrningen med tydliga strategier inom kundnöjdhet och hållbarhet.

Här kan du ta del av våra senaste årsredovisningar. Vill du ta del av äldre redovisningar och rapporter? Hör av dig till registrator@uppsalahem.se.

Våra årsredovisningar

 2023  2022 2021

Årsredovsning - 2023 Årsredovisning - 2022

Årsredovisning - 2021


2020 2019 2018
 

Årsredovisning - 2020

Delårsrapport - 2020

Årsredovisning - 2019

Delårsrapport - 2019

Årsredovisning - 2018

Delårsrapport - 2018

2017

2016 2015

Årsredovisning - 2017

Delårsrapport - 2017

Årsredovisning - 2016

Delårsrapport - 2016 

Årsredovisning - 2015

Delårsrapport - 2015

2014

2013 2012

Årsredovisning - 2014 

Delårsrapport - 2014

Årsredovisning - 2013

Delårsrapport - 2013

Årsredovisning del 1 - 2012

Årsredovisning del 2 - 2012

Delårsrapport - 2012

2011

 2010  2009

Årsredovisning - 2011

Delårsrapport - 2011

Årsredovisning - 2010

Delårsrapport - 2010

Årsredovisning - 2009

Delårsrapport - 2009