Att ha en ekonomi i balans är en förutsättning för långsiktig hållbarhet. Uppsalahem ägs av Uppsala Stadshus AB och vår ägare Uppsala kommun har både långsiktiga och kortsiktiga ekonomiska krav på oss.