Att återvinna spar både energi och material och är ett bra sätt att bidra till bättre miljö och klimat. Här ger vi dig tips på hur du på bästa sätt tar hand om ditt avfall.

Sortera i din miljöstuga

Bor du hos Uppsalahem ska du sortera dina sopor. Miljöstugor finns i alla våra bostadsområden. Där kan du sortera restavfall, matavfall och i mån av plats tidningar och förpackningar. Besök din miljöstuga för att se vilka kärl som finns. Du hittar din närmaste miljöstuga utmärkt på områdeskartan under våra områden. Farligt avfall och grovavfall lämnas på kommunens återvinningscentraler. Två gånger per år erbjuds mobil insamling då farligt avfall, elavfall och flytande matfett kan lämnas till en lastbil på ett antal platser runtom i kommunen. 

Källsortera förpackningar 

  • Återvinningen i miljöstugan är för förpackningar och tidningar. Saker som inte är en förpackning lämnas till en återvinningscentral eller i restavfall. Undrar du hur du ska sortera ditt avfall? Använd Uppsala Vattens sorteringsguide. 
  • Om en förpackning består av fler än ett material som inte går att ta isär, sortera efter det material som den består mest av.
  • På förpackningar står ofta vilket material den ska sortas som. 
  • Skölj ur förpackningar med lite vatten och låt torka. De behöver inte vara helt rena, syftet är att det inte ska finnas matrester kvar som kan börja lukta illa.

Sorteringsguide

Plastförpackningar
Hårdplast och mjukplast sorteras i samma kärl. Ta av korkar och lock som inte är av plast. Lägg förpackningar löst i behållaren. Lämna pantflaskor till butiken.

Pappersförpackningar
Om en förpackning består till minst hälften av papper och materialen inte går att separera ska den sorteras som pappersförpackning. Vik ihop förpackningen så tar den mindre plats.

Tidningar och papper
Ta bort plasten runt tidningar och reklam. Häftklammrar, spiraler och dylikt behöver inte tas bort. Vanliga kuvert sorteras som brännbart och vadderade kuvert som pappersförpackning.

Glasförpackningar
Glas sorteras i två olika kärl, färgat och ofärgat glas. Ta av kapsyler, lock och korkar. Glas som inte är en förpackning, till exempel speglar, glasprydnader och porslin lämnas till en återvinningscentral.

Metallförpackningar
Böj in vassa lock på konservburkar och låt hatten på kaviartuben sitta kvar. Burkar med färg- eller limrester sorteras som farligt avfall. Värmeljushållare lämnas till en återvinningscentral. 

Matavfall 
Matavfallet ska läggas i en särskillt papperspåse för matavfall innan det slängs. Du hittar papperspåsarna i din miljöstuga, på kommunens återvinningscentraler och i många mataffärer. 

Elavfall
Elavfall är allt som har sladd och/eller batteri. Elektronik ska inte plockas isär utan lämnas in hela till en återvinningscentral. I vissa miljöstugor har vi burar för elavfall. 

Glödlampor, lågenergilampor och lysrör 
Vissa ljuskällor innehåller kvicksilver och bly, viktiga ämnen att ta om hand. Lämna till en återvinningscentral eller i särskilt kärl i miljöstugan.

Farligt avfall 
Exempelvis färgrester, kemikalier och lösningsmedel. Mediciner ska lämnas till ett apotek, övrigt lämnas till en återvinningscentral. Häll aldrig farligt avfall i avloppet!

Batterier
Batterier innehåller ämnen som kan orsaka stor skada om de släpps ut i naturen. Om du inte kan få loss batterierna, lämna in hela prylen till en återvinningscentral. 

Restavfall
Det som blir kvar efter sortering och som inte kan materialåtervinnas. Det förbränns och blir till fjärrvärme som värmer bostäder och varmvatten. Linda in vassa föremål i till exempel tidningspapper så undiver du att någon skadar sig. 

Grovavfall
Grovavfall är avfall som är stort och skrymmande och som inte passar i hushållsavfallet, till exempel möbler, däck, cyklar, spegelglas, trasiga plasleksaker utan batterier, trädgårdsavfall, julgranar och flyttkartonger. Grovavfall lämnas alltid till en återvinningscentral.

Återanvändbara produkter
På återvinningscentralerna kan du lämna begagnade möbler och saker som är hela och rena och kan användas igen. Sakerna säljs i Uppsala kommuns second hand-butik Återbruket och kan komma till nytta för någon annan. Även kläder och textil kan lämnas på återvinningscentralen, och kan på så sätt återanvändas eller materialåtervinnas.

Länktips

FTI:s sorteringsguide.