Om du vill hyra ut din lokal i andrahand krävs beaktansvärda skäl för uthyrningen och ett samtycke från Uppsalahem.

Om du vill hyra ut din lokal i andrahand måste du skicka in din ansökan i god tid för att få godkännande från oss. 

Ändamålet med verksamheten får inte ändras och andrahandshyresgästen måste uppfylla våra kriterier för uthyrning. Andrahandshyresgästen behöver bedriva en verksamhet i enlighet med det som tidigare är avtalat i hyreskontraktet. För ändring av verksamheten krävs ytterligare en ansökan, kontakta din förvaltare för mer information. Du som förstahandshyresgäst är även under denna avtalsperiod ansvarig för lokalen samt för att hyran betalas i tid.

Om du som förstahandshyresgäst är momspliktig måste även den som hyr i andrahand var det.