Om du inte är hemma och vet att vi ska reparera något hemma hos dig behöver du säkerställa så att vi har möjlighet att komma in. Vi har ingen reservnyckel till din bostad(förutom till dig som bor i Studentboende).  Här nedan kan du se hur du kan ge oss tillträde till din bostad.

Nyckel i tub

NYCKEL I TUB
I merparten av våra fastigheter och lägenheter har vi installerat en nyckeltub i din ytterdörr. Om vi behöver tillträde till din bostad för att reparera något lägger du en nyckel i tuben så har vi möjlighet att komma in!

SERVICELÄGE
På vissa av våra dörrar har du möjlighet att sätta dörren i ett så kallat serviceläge, du ser på din dörr om du har serviceläge installerat. För att vi ska komma in behöver du sätta låset i serviceläge.

DU SOM BOR I STUDENTBOENDE
Om du bor i en studentbostad hos oss har vi reservnyckel som vi använder för att får tillträde till din bostad när vi åtgärdar fel i din bostad. 

Du ska känna dig trygg när vi kommer hem till dig
För att du ska känna igen vår personal och våra entreprenörer, bär de alltid Uppsalahem-legitimation. Be gärna om legitimationen vid besöket.