För Uppsalahem är det självklart att tänka på klimatet, hyresgästerna och ta ansvar för ekonomin när vi renoverar. Det gör vi för att kunna erbjuda uppsalaborna trygga och trivsamma hem i generationer framåt. För att kunna renovera hållbart krävs god planering.

Flera år innan vi ska renovera påbörjar vi ett arbete med att ta reda på mer exakt vilka renoveringsbehoven är för det hus som ska renoveras. Till vår hjälp har vi förutom underhållsplanen för huset, även hyresgästerna som bor där och våra medarbetare i området. Sedan gör vi också nya besiktningar i huset. All insamlad kunskap om huset bildar sedan ett underlag för att ta fram en renoveringsplan.

4 viktiga saker vi tittar på när vi besiktar våra hus:

  • Hur kan vi renovera och samtidigt behålla det tidstypiska med huset och lägenheterna? Alla våra hus är unika och har sin charm, det är viktigt att behålla allt som går att bevara.

  • Våra hus ska vara säkra och trygga. Ett hus som byggdes för 50 år sedan har varit med om ett och annat. Det kanske inte alltid syns på ytan. Utan det kan till exempel vara vattenledningar som läcker i marken. Därför behöver vi noggrant besiktiga alla tekniska saker i husen. Exempel på saker som kan behöva renoveras eller bytas ut om det inte gjorts tidigare är tak, fönster, elinstallationer samt vatten-, värme- och avloppsrör.

  • Nya lagkrav och standarder som vi som fastighetsägare måste följa när vi renoverar. Ett exempel är att den 1 april 2018 trädde en ny EU standard i kraft, gällande installation av lamputtag. Enligt lag behöver vi byta till den nya standarden när vi renoverar.

  • Alla bostäder förbrukar mer eller mindre energi, för exempelvis uppvärmning, ventilation och vattentillförsel. I äldre hus som inte renoverats är energiförbrukningen hög. När vi besiktigar ser vi över hur vi kan göra energibesparingar i våra äldre fastigheter vilket kan både minska vårt klimatavtryck och spara pengar.