Det innebär att du betalar för det vatten du förbrukar.

De två första månaderna tar vi ut en schablonkostnad för vatten som läggs på hyran. Från och med månad tre betalar du den faktiska vattenförbrukningen för din lägenhet. Den hyran som presenteras hos Bostadsförmedlingen är inklusive schablonkostnad.

Vi installerar individuell mätning av kall- och varmvatten i alla våra nyproduktioner. Detta för att du ska ha möjlighet att styra kostnaden själv. Dessutom är det ett viktigt steg i Uppsalahems miljöpolicy för att minska energi- och vattenförbrukningen i våra hus.