Ja, en andrahandshyresgäst får besittningsskydd gentemot förstahandshyresgästen när uthyrningen har varat längre tid än två år i följd. Du som hyr i andra hand kan diskutera med den som hyr i första hand och även upprätta avtal om du ska ha besittningsskydd.