Vårt arbete inom social hållbarhet styrs primärt av “uppsalahems riktlinje för social hållbarhet”, som tydliggör hur vi arbetar med socialt ansvarstagande både inom organisationen och i vår värdekedja.  

Riktlinjen antogs av ledningsgruppen under 2021 och konkretiserar målstyrningen inom området baserat på bolagets ägaridé, inriktningsmål och agenda 2030 och tydliggör uppsalahems ambition inom social hållbarhet. 

Ambitionen med uppsalahems arbete inom social hållbarhet är att: 

  •  Uppsalahem är ett attraktivt val för de som vill bo i hyresrätt
  • Uppsalahem som fastighetsbolag ligger i framkant gällande socialt ansvarstagande.
  • Uppsalahem är en ansvarsfull aktör i staden och en förebild i branschen. 

För att nå våra mål inom social hållbarhet är arbetet samlat inom två fokusområden, fastighetsförvaltning samt ekonomiska beslut och intern styrning. Inom respektive område har bolaget definierat prioriterade områden att arbeta med.