Försäljning av internet och tv-kanaler via dörrknackning är inte något som utförs av Uppsalahem, men detta kan ske på de områden som exempelvis har egna entréer eller när försäljaren blir insläppt av någon hyresgäst. Det är du själv som väljer tjänsteleverantör utifrån dina behov. Uppsalahem rekommenderar ingen tjänsteleverantör utan vi tycker att det är viktigt att du väljer leverantör utifrån dina egna önskemål.