Du kan ansöka om att få anpassningar av din bostad hos Uppsala kommun.

Om du har en funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos Uppsala kommun. 

Med bidraget kan du som har en funktionsnedsättning göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i din bostad och få ditt dagliga liv att fungera.

Du kan läsa mer om bidraget och hur du ansöker hos Uppsala kommun. 

Bostadsanpassningsbidrag hos Uppsala kommun