Ska du flytta behöver du säga upp bostaden. Hyr du även garage, parkeringsplats, förråd eller liknande upphör kontrakten att gälla samtidigt som ditt bostadskontrakt upphör. Läs om vad som gäller vid dödsbo längre ner.

Säg upp din bostad

Uppsägning av bostad i Mina sidor 

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är normalt tre kalendermånader. Du kan se hur lång din uppsägningstid är på ditt kontrakt. Utflyttningsdagen är sedan den första vardagen i månaden. Utflyttningen ska vara klar klockan 12.00 på utflyttningsdagen, då ska bostaden, förråd och eventuellt garage, vara tömda och noggrant städade. Inga egna saker får finnas kvar och nycklarna ska vara återlämnade i tid.

Besiktning

Under uppsägningstiden kommer din lägenhet att besiktigas och vi ber också om din hjälp för att kunna visa bostaden för nya potentiella hyresgäster.

Exempel: Säger du upp ditt hyresavtal den 15 september är uppsägningstiden oktober, november och december. Ditt hyresavtal upphör att gälla den 31 december. Utflytt blir sedan den 2 januari, eftersom 1 januari är en röd dag.

Annan uppsägningstidgäller vid:

  • Korttidskontrakt – 1 kalendermånad.
  • Flytt till vård- eller omsorgsboende - 2 kalendermånader om dokument som styrker boendet lämnas in i samband med uppsägning.
  • Dödsfall – 1 kalendermånad om uppsägning görs en månad inom dödsfallet och ett dödsfallsintyg med släktutredning samt fullmakt från övriga efterlevande lämnas in i samband med uppsägningen. Läs mer om uppsägning dödsbo här.

Du kan också välja att säga upp enbart ett förråd, p-plats eller garage. Det görs via e-tjänsten på mina sidor eller på blankett.

Hyresavtalet för förråd, p-plats och garage upphör att gälla tidigast tre hela månader/kalendermånader efter det datum som uppsägningen har kommit till Uppsalahem. (ex uppsägning 7 december - avflyttning 31 mars, uppsägning 31 december – avflyttning 31 mars).

Tänk på att vid uppsägning gäller behandling av personuppgifter för dig som hyresgäst.

Behöver du en referens när du söker ny bostad? 

Ange telefonnummer 018-727 36 00 och e-post uthyrningen@uppsalahem.se. 

Uppsägning hyresavtal dödsbo

Vid dödsfall gäller 1 kalendermånads uppsägning om den görs inom en månad efter dödsfallet. Det ska i samband med uppsägningen lämnas in ett dödsfallsintyg med släktutredning samt fullmakt från övriga efterlevande.

För att säga upp ett hyresavtal vid dödsbo, fyll i vår blankett

Vad händer efter uppsägningen?

När uppsägningen kommit in börjar uthyrningsprocessen. Vi kontaktar dödsbodelägarna och en skriftlig bekräftelse på uppsägningen kommer på posten. Sen ska lägenheten besiktas, visas och städas på den tiden som är kvar tills den är uppsagd. 

Besiktning

Det första som sker är att kvartersvärden kontaktar dödsbodelägarna för att boka tid för besiktning av lägenheten. På grund av den korta uppsägningstiden är det nödvändigt att besikta bostaden snabbt efter att uppsägningen kommit in. Detta för att det ska finnas tid till att åtgärda eventuella anmärkningar och/eller få uppgifter om kostnader för dödsboet innan uppsägningstiden har gått ut.

Visning

Lägenheten behöver sedan visas. Har dödsbodelägarna själva möjlighet att visa lägenheten görs visningen av dem annars kan Uppsalahem sköta visningen. Det är inte nödvändigt att tömma lägenheten innan visning.

Städning

När uppsägningstiden gått ut ska även bostaden vara städad. Det är dödsbodelägarnas ansvar att lägenheten blir tömd och städad i tid.

Tänk på att

Det är viktigt att alla dödsbodelägare skrivit under uppsägningen alternativt att alla skrivit på en fullmakt som så bifogas uppsägningen.