När vi ska utföra servicearbeten i ditt hem behöver vi komma in. Vi har ingen huvudnyckel till din lägenhet utan kan bara öppna tublåset som sitter i din dörr.

I tublåset i din dörr kan du förvara en extranyckel eller lämna den när vi behöver komma in och du inte är hemma. Vi går inte in i lägenheten utan ditt medgivande.

För att du ska känna igen vår personal och våra entreprenörer, bär de alltid Uppsalahem-legitimation. Be gärna om legitimationen vid besöket.