Om du inte ska bo i din bostad under en tidsbegränsad period kan du i vissa fall hyra ut bostaden i andrahand. Du behöver alltid tillstånd från oss för att få hyra ut lägenheten i andra hand.

Att låna ut sin bostad till en familjemedlem eller kompis räknas också som en andrahandsuthyrning och kräver tillstånd. Om du hyr ut din bostad i andra hand utan tillstånd riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt.

För att få tillstånd behöver du göra en ansökan till Uppsalahem via pappersforumlär eller via vår e-tjänst. Tillståndet är alltid tidsbegränsat och lämnas max 12 månader i taget och totalt max 3 år. Varje ansökan prövas enskilt. Uppsalahem lämnar aldrig några förhandsbesked.  

Beaktansvärda skäl

En förutsättning för att få hyra ut lägenheten i andrahand är att du har det som kallas beaktansvärda skäl enligt hyreslagen.  Det är du som hyresgäst som ska styrka att beaktansvärda skäl föreligger och du ska vid ansökan kunna styrka skäl för hela uthyrningsperioden. Skälen ska styrkas genom intyg som bifogas med ansökan, se nedan vilka intyg som krävs. Vid ansökan är det endast hyresgästens skäl för andrahandsuthyrning som prövas, andrahandshyresgästens behov av lägenheten prövas därmed inte.

Exempel på skäl som kan vara beaktansvärda:

  • Tillfälligt arbete på annan ort: Det måste vara en tillfällig anställning och orten måste ligga utanför pendlingsavstånd. Närliggande orter som exempelvis Stockholm räknas generellt sett som inom pendlingsavstånd. Till ansökan ska anställningsavtal bifogas.

  • Studier på annan ort: Orten måste ligga utanför pendlingsavstånd. Närliggande orter som exempelvis Stockholm räknas generellt som inom pendlingsavstånd. Till ansökan ska studieintyg bifogas.

  • Provbo med sambo: För att få provbo med sambo ska man inte ha bott tillsammans tidigare. Till ansökan ska utdrag om samtliga tidigare folkbokföringsuppgifter skickas med för både dig och din sambo. Man behöver ringa Skatteverket för att få dessa uppgifter, det går inte att få via deras e-tjänst. Du kan få tillstånd till att hyra ut din lägenhet för att provbo med en sambo en gång och maximalt under 12 månader, det går inte att ansöka om en förlängning.

  • Längre utlandsvistelse: Till ansökan ska du skicka med intyg som styrker din resa, exempelvis flygbiljetter. Vid utlandsvistelse ska också en fullmakt bifogas.

Skälig hyra

Vid en andrahandsuthyrning får du inte ta ut en högre hyra från andrahandshyresgästen än den du betalar till oss. Om lägenheten hyrs ut med möbler och annan utrustning som exempelvis köksutrustning får du göra ett påslag på hyran med 0-15%. Du har också rätt att ta ut faktiska kostnader för exempelvis el, vatten, bredband och tv-kanaler. För att en ansökan ska godkännas behöver du därför specificera den hyra du ska ta ut av din andrahandshyresgäst.

Om du tar ut för hög hyra av din andrahandshyresgäst riskerar du att förlora ditt förstahandskontrakt. Du riskerar också att få betala tillbaka den del av hyran som är oskälig.

Ansvar vid andrahandsuthyrning

Förstahandshyresgästen är under hela uthyrningsperioden fullt ansvarig för lägenheten. Som förstahandshyresgäst ansvarar du för att hyran betalas i tid, att andrahandshyresgästen inte orsakar störningar och att bostaden inte blir skadad under andrahandsuthyrningen. Om du kommer att vara utomlands under uthyrningstiden behöver du ge fullmakt till en person i Sverige som vi kan kontakta. Det gör du genom att bifoga en fullmaktsblankett till din ansökan.Fullmaktstagaren får inte vara andrahandshyresgästen.  

Andrahandshyresgäst

I din ansökan behöver du uppge till vem du önskar hyra ut till. Andrahandshyresgästens namn och personuppgifter måste uppges redan vid ansökan.  

Något hyresförhållande mellan Uppsalahem och andrahandshyresgästen uppkommer inte genom medgivande till andrahandsupplåtelse.  

Eftersom det är du som förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten under hela uthyrningsperioden är det bra att du undersöker personens betalningsförmåga och skötsamhet innan ansökan.  

Om du under uthyrningstiden vill byta andrahandshyresgäst behöver du skicka in en ny ansökan med kontaktuppgifter till den nya föreslagna andrahandshyresgästen.  

Observera att vid digital ansökan via Mina Sidor skickas en länk till den föreslagna andrahandshyresgästen via den angivna e-postadressen som ska signeras med bank-id. Om din föreslagna andrahandshyresgäst saknar bank-id eller svenskt personnummer behöver du istället ansöka via pappersformulär.  

Endast uthyrning till fysiska personer godkänns.  

Studentboende

För att hyra ut sitt studentboende behöver andrahandshyresgästen uppfylla Uppsalahems studiekrav. Studieintyg för andrahandshyresgästen ska bifogas med ansökan.

För att hyra ut sitt studentboende till någon annan under sommarmånaderna juni, juli och augusti skickar du som står på kontraktet in en ansökan till oss via Mina Sidor. Det behövs inget studieintyg för uthyrning under sommaren.

Om studentboendet ska hyras ut i andrahand under sommarmånaderna samt den kommande termin måste den man vill hyra ut till styrka att den ska läsa heltid vid Uppsala universitet. Tänkt på att du som kontraktsinnehavare behöver styrka beaktansvärda skäl som till exempel: arbete, studier eller praktik på annan ort.

Andrahandsuthyrning av studentbostäder kan ske först efter att kontraktsinnehavaren har bott minst en termin i bostaden.

Ansökan

Ansökan ska skickas in av dig som står på kontraktet. Du kan ansöka om tillstånd genom att använda vårt formulär på Mina sidor eller fylla i en blankett och lämna in till oss. Till ansökan ska intyg som styrker ditt skäl för uthyrningen bifogas. Handläggningstiden är 2-3 veckor. Du får hyra ut din lägenhet max 12 månader i taget och totalt max 3 år.

När ditt tillstånd för andrahandsuthyrning har löpt ut ska du flytta tillbaka till lägenheten eller säga upp ditt kontrakt.