Nycklarna lämnar du till Great Security. Det kan du göra när du vill men senast kl 12.00 den första i månaden den dag du flyttar ut. Är den första en helgdag, gäller första vardagen efter helg senast kl. 12.00.

Glöm inte att du åste lämna in samtliga nycklar, även de du själv låtit tillverka. 

OBS! Om du är utbytesstudent ber vi dig att komma in på kontoret på Väderkvarnsgatan 17 för att lämna dina nycklar.