Du kan ansöka om tillstånd genom att använda vårt formulär på Mina sidor och lämna in till oss. Till ansökan ska intyg som styrker dina skäl för uthyrningen bifogas. Handläggningstiden är 2-3 veckor. Du får hyra ut din lägenhet max 12 månader i taget och totalt i max 3 år.