Allt fler tittar idag på möjligheten att köpa en elbil som nästa bil. På Uppsalahem vill vi uppmuntra den förändringen då elbilen har potential att minska klimatpåverkan, bidra till bättre luftkvalitet i staden och minska störande buller från trafiken.

I dagsläget finns två möjligheter till elbilsladdning hos Uppsalahem; hyra av befintlig laddplats eller installation av laddmöjlighet på befintlig parkeringsplats.

Hyra av befintlig laddplats

Det finns ett antal befintliga laddplatser spridda inom Uppsala och dessa hyrs ut då de är lediga. De befintliga laddplatser Uppsalahem har är på 2,3 kW med schuko-uttag och 3,7 kW till vilka det krävs en Mode 3 Typ 2 kabel.

Hitta lediga parkeringsplatser

Installation av laddmöjlighet på befintlig parkeringsplats

Uppsalahem ser för närvarande över lösningsalternativ för detta och kommer återkomma med ett erbjudande när det är klart. Det avser både erbjudande av laddmöjlighet på utomhusparkeringar och i garage. Att vi gör detta beror på att den lösning vi erbjudit tidigare inte längre finns att tillgå på marknaden.