Nej, parkeringsplatser/garage upphör samtidigt som lägenhetskontraktet upphör vid byte. Det går i de flesta fall inte att behålla parkeringsplats eller byta den när man byter lägenhet. Vi tittar på vad som är möjligt i varje enskilt fall när ansökan skickas in så hör med oss om du har särskilda önskemål om din parkeringsplats eller garage.