Ta reda på var du ska slänga dina sopor. Under våra områden hittar du områdeskartan över ditt område och där är miljöstugorna utmärkta. Tidningar och förpackningar ska sorteras var för sig. Förpackningar av glas, metall, plast och papper lämnas i separata kärl. Även matavfallet sorteras separat. Farligt avfall som batterier, kemikalier och elektriska apparater är extra viktigt att du inte lämnar bland det övriga avfallet utan i särskilt angivna kärl.

Grovsopor, som till exempel trasiga möbler måste du själv ta till återvinningen.
Dessa får inte lämnas i huset eller Miljöstugan.