För att få se hyresavin måste du vända dig till den du hyr i andra hand av, hen som har hyreskontrakt hos Uppsalahem. Det är alltid förstahandshyresgästen som har det ekonomiska ansvaret att hyran betalas i tid till Uppsalahem, därför skickas hyresavin till kontraktsinnehavaren.

 

Tips!

Är du intresserad av att se vilka hyror och lägenheter som finns i våra olika områden kan du kolla det under Hyreskollen