Vårt arbete med att vara Uppsalas grönaste och hållbaraste bostadsbolag pågår ständigt. Ett viktigt steg i det är det pågående arbetet med att installera solceller på taken i våra bostadsområden för att spara energi och minska vår klimatpåverkan.

Solcellsanläggningarna kommer på sikt att producera totalt 300 MWh el per år vilket motsvarar den normala elanvändningen i ca 60 stycken villor som värms med fjärrvärme.

Hur kommer det att påverka dig som bor i ett område som ska få solceller?
Arbetet med att installera solcellsanläggningarna kommer att pågå under ca 3 veckor i ditt område. Arbetet kommer att pågå mellan kl 07-18.

Arbete i trapphus
Under arbetets gång förekomma ljud och rörelse i trapphus och runt husen när våra tekniker arbetar med att dra kablar för att koppla in anläggningarna.

Preliminär tidplan 
Uppdateras inom kort.

Tillfälliga avbrott
När anläggningarna sedan kopplas in kan det bli tillfälliga elavbrott i era lägenheter och allmänna utrymmen. Det kommer endast vara under en korttid på dagtid. Vi kommer informera innan, håll utkik i appen efter avisering.

Lyftkran på gården 
Solcellerna kommer i vissa fall att lyftas upp på taket med lyftkran vilket kan begränsa framkomligheten i området under kortare perioder. Vi kommer att avisera om alla avstängningar och eventuell begränsad framkomlighet i förväg.