Vårt arbete med att vara Uppsalas grönaste och hållbaraste bostadsbolag pågår ständigt. Under hösten planerar vi att installera solceller på flera tak i 12 av våra bostadsområden. Ett projekt som kommer att spara energi och minska vår klimatpåverkan.

De 12 solcellsanläggningarna kommer på sikt att producera totalt 300 MWh el per år vilket motsvarar den normala elanvändningen i ca 60st villor som värms med fjärrvärme.

Hur kommer det att påverka dig som bor i ett område som ska få solceller?
Arbetet med att installera solcellsanläggningarna kommer att pågå under ca 3 veckor i ditt område. Arbetet kommer att pågå mellan kl 07-18.

Arbete i trapphus
Under arbetets gång förekomma ljud och rörelse i trapphus och runt husen när våra tekniker arbetar med att dra kablar för att koppla in anläggningarna.

Preliminär tidplan 

v.39 – v.42  Norden Tartu, Klockarbo, Fyrisvallen 

v.41 – v.44 Toven, Gudrun 

v.43 – v.46  Kåbo (Pepparkakshuset), Brantingstorget 7-9, Brillinge, Slavsta 

v.45 – v.48 Kastanjen, Östra Orgeln, Opalen 

Tillfälliga avbrott
När anläggningarna sedan kopplas in kan det bli tillfälliga elavbrott i era lägenheter och allmänna utrymmen. Det kommer endast vara under en korttid på dagtid. Vi kommer informera innan, håll utkik i appen efter avisering.

Lyftkran på gården 
Solcellerna kommer i vissa fall att lyftas upp på taket med lyftkran vilket kan begränsa framkomligheten i området under kortare perioder. Vi kommer att avisera om alla avstängningar och eventuell begränsad framkomlighet i förväg.

Vill du veta mer? 
Har du frågor kring arbetet går det bra att kontakta Edin Karadza på Idola Solkraft, e-post: edin@idola.se, eller Johan Odhagen på Uppsalahem, e-post: johan.odhagen@uppsalahem.se.