Vårt arbete med att vara Uppsalas grönaste och hållbaraste bostadsbolag pågår ständigt. Ett viktigt steg i det är det pågående arbetet med att installera solceller på taken i våra bostadsområden för att spara energi och minska vår klimatpåverkan.

Solcellsanläggningarna kommer på sikt att producera totalt 300 MWh el per år vilket motsvarar den normala elanvändningen i ca 60 stycken villor som värms med fjärrvärme.

Hur kommer det att påverka dig som bor i ett område som ska få solceller?
Arbetet med att installera solcellsanläggningarna kommer att pågå under ca 3 veckor i ditt område. Arbetet kommer att pågå mellan kl 07-18.

Arbete i trapphus
Under arbetets gång förekomma ljud och rörelse i trapphus och runt husen när våra tekniker arbetar med att dra kablar för att koppla in anläggningarna.

Preliminär tidplan 

Adress: Johannesbäcksgatan 56-78, Sala backe. Tidplan: Beräknas påbörjas Januari 2024 och avslutas Q1 2025

Tillfälliga avbrott
När anläggningarna sedan kopplas in kan det bli tillfälliga elavbrott i era lägenheter och allmänna utrymmen. Det kommer endast vara under en korttid på dagtid. Vi kommer informera innan, håll utkik i appen efter avisering.

Lyftkran på gården 
Solcellerna kommer i vissa fall att lyftas upp på taket med lyftkran vilket kan begränsa framkomligheten i området under kortare perioder. Vi kommer att avisera om alla avstängningar och eventuell begränsad framkomlighet i förväg.