Du kan ansöka om överlåtelse genom att använda vårt formulär på Mina sidor eller fylla i en blankett oh lämna in till oss. Handläggningstiden är 3-4 veckor. Det är hyresgästen som ska styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda, Till ansökan ska ett intyg om nytt boende bifogas. Om en ansökan inte är komplett ska den på Uppsalahems begäran kompletteras.