Vad vill du göra?

*Obligatoriskt fält

Akuta fel och frågor

Om ett fel kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten betraktas det som akut. Då ska du genast anmäla felet till ditt områdeskontor. När områdeskontoren har stängt ringer du fastighetsjouren på telefonnummer 018- 24 01 00. Om felet inte är akut, det vill säga en fara för person- eller fastighetsskada kan du själv få bekosta uppdraget.