Planerade strömavbrott avisers i appen och via e-post till alla det berör. Om du inte fått en avisering, men är utan ström i lägenheten. Kolla efter om detsamma gäller dina grannar. Är alla utan ström, besök Vattenfalls hemsida för att se varför det avbrott och hur länge det ska ta innan strömmen kommer tillbaka.

Om dina grannar verkar ha ström och lamporna i trapphuset funkar så är felet i din lägenhet. Kolla ditt proppskåp om jordfelsbrytaren löst ut eller någon propp gått sönder. Här har du en film som ger dig instruktioner om hur du gör.

Viktigt!
Ibland kan strömavbrott bli långvariga, du kan alltid förebereda dig för om det inträffar. Här hittar du information om det.