Om det är trasigt så att du ser att det är sönder gör en felanmälan. Om det är internet som inte fungerar bör du kontakta din tjänsteleverantör.