Vi är Uppsalas ledande bostadsbolag med drygt 17000 bostäder. Totalt har ungefär 30 000 Uppsalabor sin bostad hos oss i områden runt om hela Uppsala. Med vår långsiktiga och målinriktade förvaltning skapar vi trygga och härliga miljöer där många vill bo. Vi är en av Uppsalas största byggherrar och har sedan 1946 byggt fler än 25 000 bostäder.