Har du frågor eller behöver nycklar, låskolv och taggar, för din lägenhet, tvättstuga, förråd eller garage kontakta alltid Certego direkt då de har hand om all nyckelhantering för Uppsalahem och dig som är hyresgäst.