Under tiden du bor hos oss kommer vi att göra en studiekontroll med jämna mellanrum.

För att kunna bo i en studentbostad krävs att du studerar på heltid vid Uppsala Universitet eller SLU. En studiekontroll innebär att vi kontrollerar att du studerar på heltid och att du har tagit 30hp per termin.

Digital studiekontroll

Tidigare behövde du skicka in registreringsintyg och resultatintyg per e-post eller brev till oss. Vi kontrollerade intygen manuellt och svarade sedan med ett beslut. Nu har vi byggt en ny e-tjänst där du med hjälp av kontrollkoden på intygen från Ladok direkt får svar om du är godkänd. Du skickar in din studiekontroll digitalt via https://www.uppsalahem.se/mina-sidor eller direkt i appen.

Så hämtar du dina intyg

I Ladok registreras alla dina betyg och tidigare högskolepoäng, men också kommande kurser som du är registrerad på. Är det din första termin som du studerar räcker det att skapa intyg av typen Registreringsintyg, annars behöver du även skapa ett Resultatintyg.

Logga in i Ladok (student.ladok.se) för att skapa dina intyg, längst ner på intyget hittar du kontrollkoderna som du använder i e-tjänsten. Det gör att vi snabbt och enkelt kan se om du är en aktiv student.

Kontroll av poäng

När studiekontrollerna utförs kan du komma att bli uppmanad att lämna in intyg på dina studier. Du ska uppnå 30 hp per termin.

Doktorandstudier

Du ska om du är doktorand kunna uppvisa antagning på heltid samt en aktivitetsgrad på minst 50 procent. Det skall styrkas av en UT90 – Registerutskrift för doktorander.

Om du inte uppfyller studievillkoren förbehåller vi oss rätten att säga upp ditt hyreskontrakt.

Vad är en studiekontroll?

En studiekontroll innebär att vi kontrollerar att du läser tillräckligt många högskolepoäng. Du lämnar själv in ditt studieintyg som bekräftar att du uppfyller våra studiekrav.

Vad är studiekraven?

Du som studerar ska göra det på heltid och kunna intyga att du har läst 30hp per termin. Du som är doktorand ska vara antagen på heltid och ha en aktivitetsgrad på minst 50 procent.

Vill du ansöka om studieuppehåll?

Självklart har du rätt att ta en paus i studierna. När du startar Studiekontrollen kan du välja att ansöka om studieuppehåll.

Vad händer om du inte skickar in ditt intyg i tid?

Om du inte i tid lämnar in ett studieintyg, eller en ansökan om studieuppehåll, skapas det automatiskt ett ärende hos oss så vi kan kolla närmare på din studiesituation.

Vad händer om du inte blir godkänd?

Om du inte uppfyller kraven tar vi kontakt med dig för att prata mer om just din situation. Om vi upplever att du är för långt ifrån att uppfylla våra krav kan det leda till att vi säger upp ditt bostadskontrakt.