Under tiden du bor hos oss kommer vi att göra en studiekontroll med jämna mellanrum.

För att kunna bo i en studentbostad krävs att du studerar på heltid vid universitet eller SLU. En studiekontroll innebär att vi kontrollerar att du studerar på heltid och att du har tagit 30hp per termin.

Kontroll av poäng

När studiekontrollerna utförs kan du komma att bli uppmanad att lämna in intyg på dina studier. Du ska uppnå 30 hp per termin.

Doktorandstudier

Du ska om du är doktorand kunna uppvisa antagning på heltid samt en aktivitetsgrad på minst 50 procent. Det skall styrkas av en UT90 – Registerutskrift för doktorander.

Om du inte uppfyller studievillkoren förbehåller vi oss rätten att säga upp ditt hyreskontrakt.