Rackarbergsgatan började byggas för över 50 år sedan. Hela området behöver nu renoveras för att kunna fungera som studentbostäder i många år framöver

Rackarberget 5

Under renoveringsperioden kommer inga hyresgäster kunna bo kvar i huset, när renoveringen är klar kommer bostäderna att publiceras på Uppsala Bostadsförmedling. 

Preliminär tidsplan

Rackarbergsgatan 18-28: renoveringen slutfördes under 2021.

Rackarbergsgatan 30, 40, 42 och 56: husen beräknas vara färdig renoverade under februari 2022.

Rackarbergsgatan 32-38: renoveringen kommer att påbörjas tidigast tredje kvartalet 2023.

Rackarbergsgatan 44-54:
renoveringen kommer att påbörjas tidigast fjärde kvartalet 2022.

Rackarbergsgatan 10-14: just nu pågår ett arbete med att se efter vilka behov som finns i fastigheterna. När det arbetet är färdigt kommer en renoveringsplan och tidsplan tas fram. Mer information om en kommande renovering kommer under 2022. Läs mer om hur vi arbetar inför en renovering.

Rackarbergsgatan 58-102: förstudie ej påbörjad.

 

Kortidsskontrakt

Du som har korttidskontrakt kommer du att få information minst 3 månader innan det är dags för dig att hitta ett nytt boende. Ovanför i den preliminära tidsplanen kan du se de preliminära tiderna för när vi tidigast kommer påbörja renoveringen på den adress där du bor. 


Hyr en nyrenoverad studentbostad

I takt med att bostäderna blir klara kommer de hyras ut via Uppsala bostadsförmedling