För mer information och ansökan om trygghetslarm kontakta Uppsala kommun och trygghetsjouren, telefon 018-727 51 70.