Snabblänkar:

Tillgänglighetsanpassning av entréer
Reparation av hiss
Nya postboxar
Nytt låssystem på alla lägenhetsdörrar
Byte av rör för vatten och avlopp i källaren samt ny kulvert
Rengöring och reparation av fasaden
Åtgärder av värmesystem, injustering av element och byte av termostater
Ny ventilation med återvinning
Byte av el till modern standard
Säkerhetsdörr
Porttelefon
Nya fönster och balkongdörr 
Renovering av balkongplattan och isolering av väggen vid balkongen


Tillgänglighetsanpassning av entréer

Huvudentréerna till bostadshusen kommer att anpassas och gör det möjligt att passera med rullstol och att de ska vara lätta att upptäcka för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Reparation av hiss

Hisskorg och dörrar byts samt ledningar, det leder till viss avstängning och störningar under åtgärdstiden.

Nya postboxar

Postboxar sätts upp i trapphuset dels för säkerhet och för att brevbärarna ska få en bra arbetsmiljö.

Nytt låssystem på alla lägenhetsdörrar

Med nytt låssystem får du en kontinuerligt hög säkerhetsnivå på låsen i lägenheten, trapphus och andra gemensamma utrymmen. Det löser de problem som uppstår om en nyckel tappas bort och att gemensamma utrymmen missbrukas.

Byte av rör för vatten och avlopp i källaren samt ny kulvert

Rör i källare byts och kopplas på den nya kulverten och återvinningen. Kan leda till vissa störningar i vattenleveransen. Gamla rör som ligger i marken från hus till hus är dåliga och riskerar att gå sönder pga förslitning eller rost. Man gräver då upp den kulverten och ersätter den med ny pexkulvert.
I kulverten går varmvatten och varmvattencirkulation, kallvatten och tillopp och retur för värmen.

Rengöring och reparation av fasaden

Fasaden rengörs med högtryck och större sprickor i fasaden lagas.


I din lägenhet

Åtgärder av värmesystem, injustering av element och byte av termostater

Värmesystemet spolas ut och injusteras för en jämn och behaglig inomhustemperatur. Termostatvred samt ventiler byts.

Ny ventilation med återvinning

Ventilationen kommer att bytas till en FX-ventilation. Tilluft via fönster och frånluft från kök och badrum. Vi kommer att återanvända värmen ifrån lägenheterna. Med den luften ifrån lägenheten installerar vi en värmepump som kan värma både varmvatten och/eller värmesystemet.

Byte av el till modern standard

Uppgradering av el till 3-fas med jordfelsbrytare, ny el-central installeras i lägenheten.

Samtliga uttag i lägenheterna byts och takuttagen blir nya.

Säkerhetsdörr

Vi byter din lägenhetsdörr till en säkerhetsdörr. Det innebär att den är brand- och inbrottssäker, samtidigt som den effektivt förhindrar att lukt och ljud tränger in i lägenheten från trapphuset. Dörren har även ett tittöga och ringklocka. Lägenhetsdörren kommer inte att ha brevinkast.

Porttelefon

Porten kommer att vara låst dygnet runt och med porttelefonen kan du som hyresgäst själv styra om du vill släppa in en person i trapphuset eller inte. Det kommer att finnas svarsfunktion i lägenheten.

Nya fönster och ny balkongdörr

Alla fönster och balkongdörrar byts till treglasfönster Treglasfönster har fördelen att de skapar en bättre inomhusmiljö med mindre drag och bättre ljudreduktion. Den stänger ute kylan bättre på det kalla dagarna och håller lägenheten sval när det är varmt. Alla fönster och balkongdörrar får barnskyddslås på handtagen

Renovering av balkongplattan och isolering av väggen vid balkongen

Balkongplattan renoveras om behovet finns. Utfackningsväggen vid balkong tilläggsisoleras. Det kommer att ge ett bättre inomhusklimat och förhindra värmeläckage från lägenheten.