Här kan du ladda ner protokollen från styrelsens sammanträden från tidigare år.

Styrelseprotokoll för 2023
Sammanträde 2023-01-25
Sammanträde 2023-02-23
Sammanträde 2023-03-22
Sammanträde 2023-05-10
Sammanträde 2023-06-07
Sammanträde 2023-09-20
Sammanträde 2023-10-11
Sammanträde 2023-11-08
Sammanträde 2023-12-06
Styrelseprotokoll för 2022
Sammanträde 2022-02-23
Sammanträde 2022-03-23
Sammanträde 2022-05-10
Sammanträde 2022-06-08
Sammanträde 2022-09-20
Sammanträde 2022-11-10
Sammanträde 2022-12-07
Styrelseprotokoll för 2021
Sammanträde 2021-02-23
Sammanträde 2021-03-25
Sammanträde 2021-05-11
Sammanträde 2021-06-08
Sammanträde 2021-09-23
Sammanträde 2021-11-11
Sammanträde 2021-12-09
Styrelseprotokoll för 2020
Sammanträde 2020-02-11
Sammanträde 2020-03-11
Sammanträde 2020-05-12
Sammanträde 2020-06-09
Sammanträde 2020-09-22
Sammanträde 2020-11-05
Sammanträde 2020-12-06
Styrelseprotokoll för 2019
Sammanträde 2019-01-24
Sammanträde 2019-03-14
Sammanträde 2019-05-09
Sammanträde 2019-06-13
Sammanträde 2019-09-26
Sammanträde 2019-11-07
Sammanträde 2019-12-12
Styrelseprotokoll för 2018
Sammanträde 2018-02-15
Sammanträde 2018-03-22
Sammanträde  2018-04-12
Sammanträde 2018-05-03
Sammanträde 2018-06-14
Sammanträde 2018-09-20
Sammanträde 2018-11-08
Sammanträde 2018-12-12
Styrelseprotokoll för 2017
Sammanträde 2017-02-08
Sammanträde 2017-03-15
Sammanträde 2017-04-27
Sammanträde 2017-06-16
Sammanträde 2017-09-13
Sammanträde 2017-10-19
Sammanträde 2017-12-06
Styrelseprotokoll för 2016 
Sammanträde 2016-12-14
Sammanträde 2016-10-26
Sammanträde 2016-09-14
Sammanträde Studentstaden 2016-09-14
Extra sammanträde 2016-05-12
Sammanträde 2016-03-16
Sammanträde 2016-02-10
Extra sammanträde 2016-01-20
Styrelseprotokoll för 2015 
Sammanträde 2015-12-15
Sammanträde 2015-11-18
Sammanträde 2015-10-20
Sammanträde  2015-09-15
Sammanträde 2015-06-08
Sammanträde  2015-03-23
Sammanträde  2015-02-10
Extra sammanträde 2015-01-21
Styrelseprotokoll för 2014 
Sammanträde 2014-02-10 
Sammanträde 2014-03-24
Sammanträde 2014-06-02 
Sammanträde 2014-09-08
Sammanträde 2014-10-13
Extra sammanträde 2014-11-14
Sammanträde 2014-12-16
Styrelseprotokoll för 2013 
Sammanträde 2013-02-04
Sammanträde 2013-03-26
Sammanträde  2013-04-12
Sammanträde 2013-06-12
Sammanträde  2013-09-09
Sammanträde  2013-10-21
Sammanträde  2013-12-16
Styrelseprotokoll för 2012 
Sammanträde 2012-02-06
Sammanträde  2012-03-19
Sammanträde 2012-06-14 
Sammanträde 2012-09-10 
Sammanträde  2012-11-09 
Sammanträde  2012-12-17 
Styrelseprotokoll för 2011 
Sammanträde  2011-12-19
Sammanträde  2011-10-25
Sammanträde   2011-09-05
Sammanträde   2011-06-13
Extra sammanträde   2011-05-04
Sammanträde   2011-03-21
Sammanträde   2011-03-01
Extra sammanträde   2011-03-01
Sammanträde  2011-02-07
Styrelseprotokoll för 2010 
Sammanträde  2010-12-13
Sammanträde   2010-10-19
Sammanträde   2010-09-06
Sammanträde   2010-06-09
Sammanträde  2010-03-18
Sammanträde   2010-02-08
Styrelseprotokoll för 2009 
Sammanträde  2009-12-14
Sammanträde   2009-10-20
Sammanträde   2009-09-07
Sammanträde   2009-06-02
Sammanträde  2009-03-16
Sammanträde  2009-02-09