Här kan du ladda ner protokollen från styrelsens sammanträden. Uppsalahems styrelse har sex ordinarie sammanträden per år.

Vid sammanträdena fattas beslut om investeringar, strategier, redovisning och hyresfrågor. Dessutom får styrelsen vid sammanträdena löpande rapporter om Uppsalahems arbete i många olika frågor, från bolagets finanser till arbetet miljö- och energifrågor.

Uppsala kommuns webbplats, publiceras alla de kommunala bolagens föredragningslistor ungefär en vecka innan de aktuella styrelsemötena

Lista över protokoll, inskannade.