Din hyra som du betalar är för drift och löpande underhåll. De åtgärder som vi gör vid vissa renoveringar är standarhöjande.