Inför inflyttning är det mycket att tänka på. Vi har sammanfattat det viktigaste som kan vara bra att ha till hands längs vägen.

Hämta din nyckel

All nyckelhantering sköts av Great Security som vi har avtal med, de ligger på Björkgatan 73. Ta med dig legitimation och ditt kontrakt. Din nyckel hämtar du efter kl. 12:00 på inflyttningsdagen. Infaller inflyttningsdagen på en helgdag, hämtas nyckeln nästkommande vardag efter kl. 12:00. 

Elabonnemang

För att få el i din lokal behöver du teckna två abonnemang: ett för elnätet (du måste teckna med det bolaget som äger elnätet) och ett abonnemang för själva elen (då kan du välja fritt).

Vattenfall äger elnätet hos nästan alla våra fastigheter. Hör av dig direkt till dem på 020-82 00 00 när du vill teckna elnätsavtal. 

Efter att du tecknat avtal om elnätet kan du fritt köpa elavtal hos valfri elleverantör. 

Tänk på att du själv måste säga upp avtalet innan du flyttar.

Försäkring

Du är ansvarig att själv teckna en försäkring för lokalen, tänk på att anpassa den efter din verksamhet. 

Vi rekommenderar att du som hyresgäst utöver det som står i punkten ”Försäkringar” i hyreskontrakt för lokal, tecknar och vidmakthåller brand-, glas-, inbrotts- och vattenskadeförsäkring till ett betryggande belopp.

Om verksamheten omfattar livsmedelshantering och djurhållning inom fastigheten är du skyldig att teckna och vidmakthålla saneringsavtal för lokalen.

Fiber

De flesta av Uppsalahems lokaler är anslutna till ett öppet fibernät via kommunikationsoperatör: Telenor Sverige AB/Open Universe. Det är de som tillhandahåller tjänster och leverantörer i nätet.

Du väljer tjänster via deras tjänsteportalen eller direkt via företagssida/tjänster.

Det är alltid kunden, hyresgästen, som ska ansvara för alla kategorier av abonnemang, införskaffad utrustning och nyttjande av t.ex. Internet.