Vill du sätta upp en parabolantenn eller annan utomhusantenn behöver du först få tillstånd från oss.

När du fått tillstånd ska parabolantennen placeras på golvet innanför balkongräcket och sitta i ett betongstativ eller ett annat löst stativ. Parabolen får inte sättas fast i fasaden.

Du kan kontakta vår kundtjänst för tillstånd och för vilka regler som gäller i just ditt område.