Om du bor i en av våra lägenheter men hyr via Uppsala kommun måste du först få ett godkännande från kommunen på de tillval du vill få utförda.

Vissa tillvalsprodukter innebär en standardhöjning av lägenheten vilket ger en hyreshöjning. Exempel på tillval som är standardhöjande är montering av säkerhetsdörr, induktionsspis och tvättmaskin.

Är du intresserad av tillval på lägenheten så hör du av dig till din handläggare på kommunen. Det är handläggaren som beslutar om tillvalen ska genomföras. Handläggaren kontaktar sedan Uppsalahem och berättar att hen gett sitt godkännande. Därefter beställer Uppsalahem tillvalen och installerar dem åt dig.

Enklare underhåll av lägenheten som till exempel byte av tapet brukar kommunen godkänna att du byter om tapeterna är äldre än 12 år. Nya tapeter räknas inte som standardhöjande.

Du får inte göra något i lägenheten utan att få godkänt av den som står på hyreskontraktet. Det här gäller för alla som har kontrakt via Uppsala kommun eller hyr sin lägenhet i andra hand.