Det är viktigt att du känner att din nya bostad är fräsch när du flyttar in. Om det inte skulle vara fallet rekommenderar vi att du kontaktar vårt kundcenter.

Innan du flyttar in gör vi en lägenhetsbesiktning där vi tittar på bland annat ytskikt, inredning med mera. Men ibland händer det att en brist inte upptäcks på grund av exempelvis möbler som dolt eventuella skador. Det är viktigt att du hör av dig inom åtta dagar om du skulle vara missnöjd. Det är först efter du flyttat in som vi kan åtgärda eventuella brister i bostaden. 

Bristande städning eller skador i lägenheten

För att vi ska kunna åtgärda skador eller bristande städning är det viktigt att du anmäler det till oss så fort som möjligt. Du har åtta dagar på dig att anmäla synpunkter som rör skador och två dagar att anmäla synpunkter som rör städ.

När du är inloggad på Mina Sidor hittar du ditt besiktningsprotokoll under Mina Ärenden, där kan du snabbt och enkelt skicka in en synpunkt eller komplettering av besiktningsprotokollet. Kom ihåg att det måste ske inom åtta dagar från att du har flyttat in. Du kan även kontakta vårt kundcenter för att få hjälp.

har du frågor?