Det är viktigt att du känner att din nya bostad är fräsch när du flyttar in. Om det inte skulle vara fallet rekommenderar vi att du kontaktar ditt områdeskontor direkt.

Innan du flyttar in gör vi en lägenhetsbesiktning där vi tittar på bland annat ytskikt, inredning med mera. Men ibland händer det att en brist inte upptäcks på grund av exempelvis möbler som dolt eventuella skador. Det är viktigt att du hör av dig inom åtta dagar om du skulle vara missnöjd. Det är först efter du flyttat in som vi kan åtgärda eventuella brister i bostaden. Vi utför inte en städbesiktning. Här hittar du kontaktuppgifter till ditt distrikskontor.