Förändrade behov kan uppstå under en avtalsperiod.

Ändrad användning

Vill ni ändra användningen av lokalen – fråga alltid oss först. Vi måste ge godkännande innan du ändrar något. Ibland kanske även ett tillstånd från någon myndighet behövs, t.ex. bygglov.

Du får överlåta lokalen efter 3 år

Enligt hyreslagen ska du ha hyrt lokalen i minst 3 år för att ha rätt att överlåta den. Du måste dessutom överlåta lokalen till någon som också tar över din verksamhet. Kontakta lokaler@uppsalahem.se så berättar vi mer.

Nytt hyresavtal när du byter från exempelvis enskild firma till aktiebolag

Du måste skriva ett nytt hyresavtal med oss om du ombildar ditt företag. Kontakta lokaler@uppsalahem.se så hjälper vi dig att överlåta hyresavtalet.