I vissa av våra lägenheter har vi installerat temperaturgivare för ökad komfort, jämnare inomhustemperatur, mindre klimatutsläpp och lägre energianvändning.

Det är en del av Uppsalahems hållbarhetsarbete att installera temperaturgivare i våra bostäder och säkerställa att rätt temperatur levereras till hyresgästerna.

Temperaturgivaren bidrar till arbetet med att effektivisera våra fastigheter och bidrar till att hålla inomhustemperaturen i bostaden på en jämnare nivå, även vid väderomslag.

Din temperaturgivare sitter i hallen

Temperaturgivaren sitter centralt placerad i hallen 150 till 175 centimeter upp på väggen. På så sätt störs den inte av exempelvis solens strålar som annars kan påverka givaren som mäter temperaturen i omgivningen där den sitter.

Uppsalahem kommer att få information om givaren slutar att fungera, till exempel om batteriet tar slut. Då kommer vi och åtgärdar felet.

Det är kallt hemma, vad ska jag göra?