Utflyttningsdagen är den första i månaden. Infaller den första under en helg är flyttdagen den första vardagen i månaden. Utflyttningen ska vara klar kl. 12.00 på utflyttningsdagen. Då ska bostaden, förråd och eventuellt garage, vara tömda och noggrant städade. Inga egna saker får finnas kvar och nycklarna ska vara återlämnade i tid.