Cyklar kan ställas i cykelställ utanför huset eller om det finns särskilt cykelrum i huset du bor i. Ungefär en gång per år och område rensar vi cyklar. Då sitter det en lapp på din cykel som du måste ta bort för att cykeln inte ska åka med till våra förvaringsförråd.

Undrar du var det finns cykelrum i ditt område? Du hittar enkelt ditt cykelrum på din områdeskarta, kartan hittar du undet Våra områden. Ditt område hittar du under stadelen du bor i. 

Inga cyklar i trapphuset

Vi vill att du ska vara trygg i ditt hem och det är därför jätteviktigt att du inte förvarar din cykel i trapphuset. Om det uppstår en brand kan det bli svårt att ta sig ut om trapphuset blir rökfyllt. En cykel kan hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten. 

Cykelrensning

Minst en gång varje år genomför vi cykelrensningar i våra bostadsområden. Vi är alltid noga med att informera dig innan vi genomför cykelrensningen.

Vi börjar alltid med att avisera att vi ska göra en cykelrensning. Efter det kan man se de lila lapparna ”Är den här din?” på cyklarna. Om du ser det på din cykel - ta bort lappen så att vi vet att den tillhör någon. När lappen har fått sitta kvar i två veckor är det dags för oss att hämta den. Vår cykelrensning sker året runt.

När vi hämtat upp cyklar som fortfarande har cykelrensningslapparna kvar, dokumenterar vi noga varje cykel och ställer dem sedan i ett förvaringsrum. Alla omhändertagna cyklar anmäls till polisen och skulle någon sakna sin cykel är det bara att ringa dit. Vi förvarar cyklarna under tre månader och har ingen frågat efter sin cykel till dess räknas det som att cykeln inte har någon ägare.

Vad händer med cyklarna som ingen hämtar?

Vi har ett samarbete med Kåbo cykelverkstad. När de fyra månaderna är slut kommer de och hämtar upp cyklarna så att våra förvaringsförråd är tomma och redo för nya övergivna cyklar vid nästa cykelrensning.