Det enklaste och snabbaste sättet att registrera en felanmälan är via vår app eller här på webben. Logga in på Mina Sidor och använd vår e-tjänst ”Skapa felanmälan”. Om det är ett akut fel som innebär fara för människor eller fastighet ska du ringa till 018-727 36 00.