Lagar och regler 

Det finns en mängd regler kring vad som gäller i ett badrum. Exempelvis fuktspärrar, ventilation, materialval, el och inte minst ventilation är alla lika viktiga för att få ett hållbart, funktionellt badrum.