Under hösten 2023 har hyresgästerna i norra Gottsunda fått tycka till om sitt boende i en stor enkätundersökning. Många deltog och alla synpunkter är väldigt viktiga för oss på Uppsalahem, här nedan kan ni ta del av resultatet från undersökningen. Vi kommer att använda hyresgästernas synpunkter i den framtida utvecklingen av Gottsunda.

Runt om i våra områden satte vi under höst en 2023 upp Tyck till-skyltar med QR-koder så att alla hyresgäster enkelt kunde svara på enkätundersökningen.

Undersökningen som skickats ut till alla våra hyresgäster i norra Gottsunda visar att hyresgästerna trivs och att stark samhörighet och mångfald bidrar till en trivsam miljö. Närheten till service och natur uppskattas också. Bostäder och utemiljö får generellt höga betyg, men det finns önskemål om förbättringar, till exempel när det gäller utemiljön för barn och unga.

Grönska och utemiljö: Grönskan i området uppskattas, och hyresgästerna är nöjda med utemiljön och trädgårdarna. Det finns dock önskemål om förbättringar, inklusive bättre lekytor, fler sittplatser och platser för social samvaro.

Trapphusen: Hyresgäster med trapphus anser att trapphusen fungerar bra och känns trygga, men det finns önskemål om förbättringar av lås/porttelefon och hissar.

Trygghet i bostäder och utemiljö: Tryggheten är hög i bostäderna och trapphusen, men cykelförråden och vägen till och från gården upplevs som mindre trygga. Förslag har framförts om gemensamma aktiviteter för att öka samhörighet och trygghet i området.

Bostäderna: Hyresgästerna är nöjda med sina hem, särskilt vardagsrum, sovrum och entré/hall. Samtidigt har förslag på förbättringar framkommit, särskilt gällande badrummet, som erhåller lägre betyg.

Gemensamma utrymmen: De flesta är nöjda med förråden, medan tvättstugor och miljöstuga får något lägre betyg. Cykelförråden får sämst betyg, där både ordning och reda kan förbättras.

Barn och unga: Åsikterna om barn och ungas situation varierar bland föräldrarna i området. Boendet inom husen får positiva betyg, men cykelförråd, miljöstuga och tryggheten utanför husen bedöms sämre. För att förbättra situationen önskas fler aktiviteter för barn och unga, samt förbättringar av lekplatser och gemensamma ytor.

Här kan du läsa och bläddra i hela resultatet av undersökningen.