De allmänna villkoren gäller när du använder Uppsalahems applikation (”appen”). Genom att installera appen och logga in godkänner du och accepterar dessa villkor. Läs noga igenom villkoren innan du använder applikationen. Uppsalahem värnar om din personliga integritet. Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Du som kommande eller befintlig hyresgäst kan logga in i och använda appen. Användningen av appen är personlig och får endast nyttjas av användaren som innehar kontot. För att alla funktioner i appen ska kunna användas behöver appen åtkomst till vissa funktioner i din enhet. Genom enhetsinställningar kan du bestämma vad appen ska ha åtkomst till. Appen använder pushnotiser som du kan välja att aktivera eller stänga av i din enhet.

Som användare av appen ansvarar du för varje handling som du vidtar vid användning av appen. Om du upptäcker väsentliga fel i appen ska du utan dröjsmål anmäla det till Uppsalahem. Du förbinder dig att inte kopiera, använda eller återskapa källkoden som utgör appen.

Uppsalahem förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera och förändra appen. Appen kan tidvis vara helt eller delvis otillgänglig med anledning av underhåll, förändringar, uppgraderingar, säkerhetsuppdateringar och andra åtgärder. Uppsalahem garanterar inte att appen alltid kommer att fungera utan störningar, fördröjningar eller fel och Uppsalahem kan inte hållas ansvarig för detta. 

Uppsalahem kan göra ändringar i dessa allmänna villkor. Du kommer att meddelas i förväg om väsentliga ändringar av villkoren. Om du fortsätter att använda appen efter att ändringarna genomförts innebär det att du är bunden av de uppdaterade avtalsvillkoren.  I appen hittar du alltid de gällande villkoren under fliken Mitt Boende.

Uppdaterad 4 februari 2020.