Vid bostadsbyte måste du utöver grundkraven uppfylla kriterier för lägenhetsbyte:

  • Sökande får inte ha skulder inom Uppsalahemkoncernen.
  • Sökande får inte ha orsakat några störningar.
  • Sökande får inte ha försenade betalningar på fler än 3 gånger under den senaste sexårsperioden.
  • Sökande ska ha uppfyllt studiekraven för de terminer som sökande haft studentboende hos oss.

Skulle du inte uppfylla kraven får du ett avslag på den bostaden du sökt.