När du bor i ett flerfamiljshus så kommer du alltid att höra dina grannar. I äldre hus är det ofta lyhört. Därför är det viktigt att visa hänsyn och ha förståelse för varandra. Om du blir störd ska du i första hand kontakta din störande granne.

Tuna Backar 1

Om du blir störd ska du i första hand kontakta den som stör, de kanske inte vet om att det hörs så väl i huset. Försök att berätta på ett snällt sätt. Om grannen ändå fortsätter att störa dig – kontakta oss.

Här svarar vi på alla frågor rörande störningar: Vanliga frågor om störningar.

Om störningen påtaglig och inträffar en kväll eller helg kan du ringa kontakta vår störningsjour eller i allvarliga fall ring polisen. Tala om vad du heter, din adress och ditt telefonnummer, vad som händer och vem som stör dig. Ett vaktbolag kommer åka ut till adressen för att hantera störningen.

Det kostar att störa
Om störningen bekräftas av det vaktbolag som åker ut kommer den som stört sina grannar får betala 995 kr. Det motsvarar Uppsalahems kostnader för hantering av ärendet. På så sätt får den som stör, själv får stå för den kostnad som uppstår och vi behöver inte använda några hyresintäkter till det. Det här är en viktig del i vårt trygghetsarbete med att minska antalet störningar.

En hyresgäst som återkommande stör sina grannar riskerar att bli uppsagd.

Här kan du läsa mer om vad en störning är och hur du går till väga för att komma till rätta med den.