När du bor i ett flerfamiljshus så kommer du alltid att höra dina grannar. I äldre hus är det ofta lyhört. Därför är det viktigt att visa hänsyn och ha förståelse för varandra. Om du blir störd ska du i första hand kontakta din störande granne.

Tuna Backar 1

Om du blir störd ska du i första hand kontakta den som stör, de kanske inte vet om att det hörs så väl i huset. Försök att berätta på ett snällt sätt. Om grannen ändå fortsätter att störa dig – kontakta oss.

Här svarar vi på alla frågor rörande störningar: Vanliga frågor om störningar.

Om störningen påtaglig och inträffar en kväll eller helg kan du ringa kontakta vår störningsjour eller i allvarliga fall ring polisen. Tala om vad du heter, din adress och ditt telefonnummer, vad som händer och vem som stör dig.

En hyresgäst som återkommande stör sina grannar riskerar att bli uppsagd.

Här kan du läsa mer om vad en störning är och hur du går till väga för att komma till rätta med den.