Ingen fara vi hjälper dig när det inte funkar. Om felet inte är akut är det enklast är att felanmäla via Mina sidor.

När det uppstår fel i lägenheten eller område som du behöver åtgärdas ska du göra en felanmälan. Vid akuta fel som inte kan vänta, till exempel en vattenläcka, ska du alltid ringa oss. Om felet inte är akut är det enklast att göra din felanmälan på Mina sidor. Du loggar in på Mina sidor antingen med Mobilt BankID eller med personnummer och lösenord. Du kan också använda vår app.

Här kan du hitta svar på Vanliga frågor kring fel i bostaden. Kolla gärna där innan du skickar din felanmälan.

Akuta fel

Om ett fel kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten betraktas det som akut. Då ska du genast anmäla felet till kundcenter. När kundcenter har stängt ringer du fastighetsjouren på telefonnummer 018-727 36 00.

Rätt telefonnummer på Mina sidor

I samband med din felanmälan kan vi behöva nå dig, därför är det viktigt att du har rätt telefonnumer under dina kontaktuppgifter på Mina sidor. Om vi inte får svar efter tre försök avslutas ditt ärende och du måste göra om din felanmälan.

Vår personal och våra entreprenörer

Vår personal har alltid Uppsalahemlegitimation och Uppsalahems arbetskläder. Våra entreprenörer ska alltid uppvisa legitimation och ska ha aviserat i förväg om sitt besök. Om någon inte uppvisar legitimation, be hen göra det, det är för din trygghet och du har rätt att göra det. 

När vi ska utföra servicearbeten i ditt hem behöver vi komma in hos sig!

Om du inte är hemma och vet att vi ska reparera något hemma hos dig behöver du säkerställa så att vi har möjlighet att komma in. Vi har ingen reservnyckel till din bostad(förutom till dig som bor i Studentboende). 
Här nedan kan du se hur du kan ge oss tillträde till din bostad.

Nyckel i tub

I merparten av våra fastigheter och lägenheter har vi installerat en nyckeltub i din ytterdörr. Om vi behöver tillträde till din bostad för att reparera något lägger du en nyckel i tuben så har vi möjlighet att komma in!

Serviceläge

På vissa av våra dörrar har du möjlighet att sätta dörren i ett så kallat serviceläge, du ser på din dörr om du har serviceläge installerat. För att vi ska komma in behöver du sätta låset i serviceläge.

Du som bor i studentbostad

Om du bor i en studentbostad hos oss har vi reservnyckel som vi använder för att får tillträde till din bostad när vi åtgärdar fel i din bostad.