Under 1900-talets mitt var det inte ovanligt med hästar bland Uppsala kommuns anställda. Hästen Blendas liv återspeglar dåtidens Uppsala, en stad där manskraft och hästkraft arbetade sida vid sida.

Förr i tiden var det hästar som fick rycka in och hjälpa till med skötsel av gator och allmänna platser. Uppsala kommun hade flera anställda hästar under mitten av 1900-talet. På vintern kunde hästkrafterna användas till att dra kärror med sand som sedan ströddes över isiga gator och trottoarer. Om somrarna rörde arbetet istället att se till att det fanns sopkvastar till alla som sopade rent Uppsalas gator och torg. 

Hästen Blenda var just en sådan fyrbent kommunanställd som jobbade med att vårda Uppsala stad under alla årstider. Blenda bodde i ett stall på Svartbäcksgatan 77, inte långt ifrån Uppsalahems bostadsområden. Där levde hon som enda häst under 40- och 50-talet. Ägaren hette Hans Lövgren och jobbade som åkare, även han för kommunen. Blenda och Hans var kollegor som tillsammans tog hand om Uppsala i vått och torrt.

Idag finns det inte längre något stall på Svartbäcksgatan 77. Men det finns fortfarande de som minns tiden då Blenda frustade och tuggade hö i Svartbäcken. Grannen Bosse som bott alldeles intill kommer ihåg den kommunanställda hästen.

-Barnen i grannskapet fick rida på henne under de lediga dagarna. Det sprangs mycket hos Blenda. Vårt utedass låg precis bredvid stallet så jag såg en hel del,  berättar Bosse.

Flera av bostäderna på Svartbäcksgatan var gamla och, vad som i ljuset av dagens standard kan beskrivas som, i obefintligt skick. Bosse har minnesbilder av mosstäckta tak och möss på golvet. Husen kom under det sena 50-talet och tidiga 60-talet att rivas vilket ledde till att Blenda och andra hyresgäster fick flytta ut. Tillsammans med bästa hästvännen Lena bodde Blenda sedan i ett stall i Luthagen där hon levde i många år.

-Många av bostäderna på Svartbäcksgatan revs och många av oss boende flyttade till Tuna Backar. Blenda hamnade i ett gammalt stall på Seminariegatan. Hon levde länge den hästen.

En stor del av Blendas arbetsliv kretsade kring jobbet som hon utförde med ägaren och kollegan Hans, men hon medverkade också i en reklamfilm för det gamla tuggummimärket Toy. Där, i en svepbild över Uppsala stad kan man urskilja henne. Denna reklamfilm visades på matiné, tidiga bio- och teaterföreställningar under 1900-talets mitt. Blendas karriär färgades alltså inte bara av kommunalt arbete utan hon prydde också vita duken, om än för ett ögonblick.

Nu är det länge sedan som Blenda och andra hästar arbetade i kommunens tjänst. År 1974 upphörde kommunen med att låta hästar hjälpa till att sköta om staden. Bilar blev alltmer vanliga och började användas i arbetet. Blendas gamla hem på Svartbäcksgatan 77 har ersatts med bensinmacken Ingo, som tydligt syns från gatan och är belägen strax bakom Polishuset. Kvarteret i Svartbäcken har förändrats under årens lopp men heter, av ren tillfällighet, Blenda.