Du kommer att kunna bo kvar i din bostad samtidigt som vi renoverar. Det kommer innebära en tät kontakt med Uppsalahem under tiden för att göra processen så smidig som möjligt.

Inför varje åtgärd som ska genomföras i din lägenhet kommer du att få information om vad vi ska göra och när vi ska utföra en åtgärd. En god kommunikation mellan oss och dig kommer att vara viktigt för att vi ska kunna genomföra åtgärder på ett smidigt sätt samtidigt som du bor i lägenheten.

Vi är medvetna om att detta kommer att påverka dig som hyresgäst och vi gör vad vi kan för att underlätta för dig under byggtiden. Därför kommer du att få en kvarboende-enkät som du ska fylla i och skicka tillbaka till oss med din underskrivna medgivandeblankett. Det är för vi ska få en förståelse för din livssituation. 

Gemensamhetslokal vid trapphusrenoveringen  

Under renoveringen i ditt trapphus kan du på dagtid gå till vår lokal som ligger mellan Granitvägen 6 och 8. Där har vi ställt i ordning ett vardagsrum för er hyresgäster och här kan man hålla till vid behov när renoveringen påverkar i form av störande ljud eller åtgärder i det egna boendet. Vid intresse, kontakta renoveringsvärd Karin Eriksson.